powrot>>       

Firma JUNEX-RYZBIG od pocz?tku swojej dzia?alno?ci uczestniczy i pomaga w organizacji wszelkiego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych i przede wszystkim charytatywnych.

         podziekowanie_1.jpg            podziekowanie_2.jpg             podziekowanie_3.jpg

Uczestniczymy w imprezach promuj?cych wyroby piekarnicze i dajemy "naszym ma?ym pociechom" mo?liwo?? poznania technologii i trudu wytwarzania naszego chleba powszedniego.  

dyplom_1.jpg     podziekowanie_4.jpg     podziekowanie_5.jpg

 

certyfikat_3.jpg

powrot>>