JUNEX-RYZBIG Sp. z o.o.
30-390 Kraków, ul. Zawi?a 55B

phone/fax (+48 12) 262 00 27, +48 600 97 36 94

e-mail: piekarnia@junex-ryzbig.com.pl

NIP 676-21-26-731,
REGON 357097431


Entered into register of enterprises KRS: 0000045864
Circuit Court in Kraków- ?ródmie?cie in Kraków


EKD 1581

Bank account
nr 58 1500 1142 1211 4003 1436 0000
Kredyt Bank S.A. I Oddzia? w Krakowie


Bard of directors
Managing Director - Witold Jarmoluk w.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl
Production Vice Manager - Mariusz Jarmoluk m.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl


 
mapa.gif