JUNEX-RYZBIG Sp. z o.o.
30-390 Kraków, ul. Zawiła 55B

tel./fax (12) 262 00 27, 600 97 36 94

e-mail: sprzedaz@junex-ryzbig.com.pl (składanie zamówień, obsługa Klienta)

piekarnia@junex-ryzbig.com.pl (korespondencja)

ksiegowosc@junex-ryzbig.com.pl (księgowość)

NIP 676-21-26-731, REGON 357097431, EKD 1581 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000045864
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 

Rachunek bankowy
nr 58 1500 1142 1211 4003 1436 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 29 Oddział w Krakowie

Zarząd

Prezes Zarządu - mgr Witold Jarmoluk  w.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl

Wiceprezes Zarządu ds. produkcji - Mariusz Jarmoluk  m.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl

                     dyplom mistrzowski jarmoluk mariusz.jpg

  
 
mapa.gif